หน้าแรก

รายชื่อ รพ.ศูนย์, รพ.ทั่วไป, รพ.ชุมชนที่ให้การบำบัดรักษาครบ 4 ขั้นตอน PDF พิมพ์
Wednesday, 02 July 2008
ดัชนี บทความ
รายชื่อ รพ.ศูนย์, รพ.ทั่วไป, รพ.ชุมชนที่ให้การบำบัดรักษาครบ 4 ขั้นตอน
โรงพยาบาลชุมชน1
โรงพยาบาลชุมชน 2
โรงพยาบาลชุมชน 3
โรงพยาบาลชุมชน 4
โรงพยาบาลชุมชน 5
โรงพยาบาลชุมชน 6
โรงพยาบาลชุมชน 7
โรงพยาบาลชุมชน 8
โรงพยาบาลชุมชน 9
โรงพยาบาลชุมชน 10
โรงพยาบาลชุมชน 11
โรงพยาบาลชุมชน 12
โรงพยาบาลชุมชน 13
โรงพยาบาลชุมชน 14
โรงพยาบาลชุมชน 15
โรงพยาบาลชุมชน 16
โรงพยาบาลชุมชน 17
โรงพยาบาลชุมชน 18
โรงพยาบาลชุมชน 19
  

 

ลำดับที่

ชื่อ

ที่ตั้ง

โทรศัพท์

การบำบัดใน พ.ร.บ.

341

โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร

อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110

045-204590-3

ผู้ป่วยนอก ครบ 4 ขั้นตอน

342

โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี 34340

045-496000

ผู้ป่วยนอก ครบ 4 ขั้นตอน

343

โรงพยาบาลตระการพืชผล

อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 34130

045-481777

ผู้ป่วยนอก/ใน ครบ 4 ขั้นตอน

344

โรงพยาบาลม่วงสามสิบ

อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี 34140

045-489064

ผู้ป่วยนอก/ใน ครบ 4 ขั้นตอน

345

โรงพยาบาลบุณฑริก

อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 34230

045-201296-7

ผู้ป่วยนอก ครบ 4 ขั้นตอน

346

โรงพยาบาลลานสัก

อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160

056-537130-3

ผู้ป่วยนอก/ใน ครบ 4 ขั้นตอน

347

โรงพยาบาลสร้างคอม

อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี 41260

042-276231

ผู้ป่วยนอก/ใน ครบ 4 ขั้นตอน

348

โรงพยาบาลเพ็ญ

อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี 41150

042-279106

ผู้ป่วยนอก/ใน ครบ 4 ขั้นตอน

349

โรงพยาบาลสมเด็จ
พระยุพราช
บ้านดุง

อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190

042-273700-3

ผู้ป่วยนอก ครบ 4 ขั้นตอน

350

โรงพยาบาลกุมภวาปี

อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110

042-331236-7

ผู้ป่วยนอก ครบ 4 ขั้นตอน

351

โรงพยาบาลนายูง

อ.นายูง จ.อุดรธานี 41380

042-257108-10

ผู้ป่วยนอก/ใน ครบ 4 ขั้นตอน

352

โรงพยาบาลวังสามหมอ

อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 41280

042-387740

ผู้ป่วยนอก ครบ 4 ขั้นตอน

353

โรงพยาบาลหนองแสง

อ.หนองแสง จ.อุดรธานี 41340

042-397111-115

ผู้ป่วยนอก/ใน ครบ 4 ขั้นตอน

354

โรงพยาบาลศรีธาตุ

อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230

042-382334-5

ผู้ป่วยนอก ครบ 4 ขั้นตอน

355

โรงพยาบาลบ้านผือ

อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 41160

042-281026-8

ผู้ป่วยนอก ครบ 4 ขั้นตอน

356

โรงพยาบาลไชยวาน

อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี 41290

042-265331

ผู้ป่วยนอก ครบ 4 ขั้นตอน

357

โรงพยาบาลทุ่งฝน

อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี 41310

042-269051

ผู้ป่วยนอก ครบ 4 ขั้นตอน

358

โรงพยาบาลหนองหาน

อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130

042-261135-6

ผู้ป่วยนอก ครบ 4 ขั้นตอน

359

โรงพยาบาลกุดจับ

อ.กุดจับ จ.อุดรธานี 41250

042-291320-3

ผู้ป่วยนอก ครบ 4 ขั้นตอน

360

โรงพยาบาลน้ำปาด

อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110

055-481061

ผู้ป่วยนอก/ใน ครบ 4 ขั้นตอนแก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Wednesday, 20 January 2010 )
< ก่อนหน้า
www.thanyarak.go.th, 60 Prachatipat Thanyaburi Pathumthani 12130 Tel 02-5310080-4