หน้าแรก

รายชื่อ รพ.ศูนย์, รพ.ทั่วไป, รพ.ชุมชนที่ให้การบำบัดรักษาครบ 4 ขั้นตอน PDF พิมพ์
Wednesday, 02 July 2008
ดัชนี บทความ
รายชื่อ รพ.ศูนย์, รพ.ทั่วไป, รพ.ชุมชนที่ให้การบำบัดรักษาครบ 4 ขั้นตอน
โรงพยาบาลชุมชน1
โรงพยาบาลชุมชน 2
โรงพยาบาลชุมชน 3
โรงพยาบาลชุมชน 4
โรงพยาบาลชุมชน 5
โรงพยาบาลชุมชน 6
โรงพยาบาลชุมชน 7
โรงพยาบาลชุมชน 8
โรงพยาบาลชุมชน 9
โรงพยาบาลชุมชน 10
โรงพยาบาลชุมชน 11
โรงพยาบาลชุมชน 12
โรงพยาบาลชุมชน 13
โรงพยาบาลชุมชน 14
โรงพยาบาลชุมชน 15
โรงพยาบาลชุมชน 16
โรงพยาบาลชุมชน 17
โรงพยาบาลชุมชน 18
โรงพยาบาลชุมชน 19
 

 

ลำดับที่

ชื่อ

ที่ตั้ง

โทรศัพท์

การบำบัดใน พ.ร.บ.

321

โรงพยาบาลสังคม

อ.สังคม จ.หนองคาย 43160

042-441051

ผู้ป่วยนอก ครบ 4 ขั้นตอน

322

โรงพยาบาลบึงโขงหลง

อ.บึงโขงหลง จ.หนองคาย 43220

042-416181 -2

ผู้ป่วยนอก ครบ 4 ขั้นตอน

323

โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่

อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย 43130

042-451125

ผู้ป่วยนอก ครบ 4 ขั้นตอน

324

โรงพยาบาลสมเด็จ
พระยุพราชท่าบ่อ

อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110

042-431015

ผู้ป่วยนอก ครบ 4 ขั้นตอน

325

โรงพยาบาลโนนสัง

อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู 39140

042-375390

ผู้ป่วยนอก ครบ 4 ขั้นตอน

326

โรงพยาบาลศรีบุญเรือง

อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู 39180

042-353443-5

ผู้ป่วยนอก/ใน ครบ 4 ขั้นตอน

327

โรงพยาบาลสุวรรณคูหา

อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู 39270

042-372083

ผู้ป่วยนอก ครบ 4 ขั้นตอน

328

โรงพยาบาลนากลาง

อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู 39170

042-359142

ผู้ป่วยนอก/ใน ครบ 4 ขั้นตอน

329

โรงพยาบาลไชโย

อ.ไชโย จ.อ่างทอง 14140

035-647018

ผู้ป่วยนอก ครบ 4 ขั้นตอน

330

โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ

อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110

035-631408

ผู้ป่วยนอก ครบ 4 ขั้นตอน

331

โรงพยาบาลแสวงหา

อ.แสวงหา จ. อ่างทอง 14150

035-695111

ผู้ป่วยนอก/ใน ครบ 4 ขั้นตอน

332

โรงพยาบาลเขื่องใน

อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 34150

045-203004-5

ผู้ป่วยนอก ครบ 4 ขั้นตอน

333

โรงพยาบาลนาจะหลวย

อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี 34280

045-379097-8

ผู้ป่วยนอก ครบ 4 ขั้นตอน

334

โรงพยาบาลสำโรง

อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี 34360

045-303012-14

ผู้ป่วยนอก ครบ 4 ขั้นตอน

335

โรงพยาบาลน้ำยืน

อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี 34260

045-371097-8

ผู้ป่วยนอก ครบ 4 ขั้นตอน

336

โรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม

อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี 34160

045-377033-4

ผู้ป่วยนอก ครบ 4 ขั้นตอน

337

โรงพยาบาลเขมราฐ

อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170

045-491182

ผู้ป่วยนอก/ใน ครบ 4 ขั้นตอน

338

โรงพยาบาลวารินชำราบ

อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

045-267259-63

ผู้ป่วยนอก ครบ 4 ขั้นตอน

339

โรงพยาบาลสมเด็จ
พระยุพราชเดชอุดม

อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160

045-361133-4

ผู้ป่วยนอก ครบ 4 ขั้นตอน

340

โรงพยาบาลดอนมดแดง

อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี 34000

045-308053-4

ผู้ป่วยนอก ครบ 4 ขั้นตอน

 

 

 


แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Wednesday, 20 January 2010 )
< ก่อนหน้า
www.thanyarak.go.th, 60 Prachatipat Thanyaburi Pathumthani 12130 Tel 02-5310080-4