ครอบครัวต้องมีลักษณะอย่างไร PDF พิมพ์
Friday, 10 September 2004

     ครอบครัวที่ปฏิบัติหน้าที่ได้ดี จะเป็นเสมือนเกราะอันแข็งแกร่งที่จะปกป้องเด็กจากอิทธิพลทางลบต่างๆ โดยเฉพาะใช้สารเสพติด ดังนั้นคำว่าการทำหน้าที่ได้ดี หมายถึง ครอบครัวสามารถปรับตัวกับภาวะเครียดและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ โดยเฉพาะในระยะวัยรุ่น ซึ่งเป็นระยะที่ครอบครัวมีความเครียดสูง เพราะลูกจะมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเป็นตัวเองมากขึ้น ครอบครัวจะทำหน้าที่ได้ดีก็ ต่อเมื่อมีความสมดุลในแง่ต่างๆ และสามารถปฏิบัติหน้าที่ของครอบครัวได้อย่างเหมาะสมในทุกๆ ด้าน ทั้งในเรื่องการแก้ปัญหา การสื่อสารภายในครอบครัว บทบาทหน้าที่ของแต่ละคนในครอบครัว การตอบสนองทางอารมณ์ และความผูกพันทางอารมณ์ รวมทั้งการควบคุมพฤติกรรมของคนในครอบครัว

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Monday, 21 February 2005 )
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

    SUBSCRIBE

    Join my mailing list to receive updates on the latest blog posts and other things.