กลยุทธ์การแก้ไขความขัดแย้ง PDF พิมพ์
Monday, 22 November 2004
สตีเฟน พี โรบินส์ แต่งหนังสือ Organization Behavior พูดถึงความขัดแย้งว่า เป็นกระบวนการที่ความคิดของบุคคลตั้งแต่ 2 ฝ่ายขึ้นไป ที่มีความเห็นหรือเป้าหมายต่างกัน แล้วไม่อาจหาทางตกลงกันได้

แนวความคิดเกี่ยวกับความขัดแย้ง
1. ทัศนะความขัดแย้งแบบดั้งเดิม (the traditional view conflict) เป็นมุมมองความขัดแย้ง ไม่ใช่เรื่องดี เป็นความรุนแรง การทำลาย และไม่มีเหตุผล จึงควรหลีกเลี่ยง เพราะเป็นสิ่งอันตรายที่เกิดจากการสื่อสารกันไม่ดี เป็นผลให้เกิดความล้มเหลวในการบริหารงาน
2. ทัศนะความขัดแย้งแบบมนุษยสัมพันธ์ (the human relation view) เห็นว่าความขัดแย้งเป็นเรื่องปกติธรรมดาของมนุษย์ที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงหรือกำจัดให้หมดได้
3. ทัศนะความขัดแย้งแบบมีปฏิสัมพันธ์กิริยาระหว่างกัน (the interactionist view conflict) เชื่อว่าความขัดแย้งเป็นพลังบวกและเป็นสิ่งที่ช่วยให้กลุ่มทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะการที่กลุ่มมีความคิดและการกระทำต่างกันนั้น จะช่วยให้กลุ่มมีพลังที่จะหาทางให้เกิดความกลมกลืนหรือหาสิ่งใหม่ๆ ที่ทำให้ส่วนใหญ่ยอมรับ แต่ถ้ากลุ่มมีแต่ความร่วมมือกันอย่างดี อาจทำให้กลุ่มไม่กระตือรือร้น ไม่ใส่ใจที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงหรือนวัตกรรมให้ทันโลกทันเหตุการณ์


แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Friday, 04 February 2005 )
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

    SUBSCRIBE

    Join my mailing list to receive updates on the latest blog posts and other things.