ชัยภูมิ PDF พิมพ์
Wednesday, 06 October 2004

สถานบำบัดยาเสพติดในจังหวัดชัยภูมิ


สถานบำบัด

โทรศัพท์

บำบัดรักษา

เปิด

เวลา

ที่อยู่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รพ.แก่งคร้อ

0-4488-1234, 0-4488-1076

เฮโรอีน

จันทร์-ศุกร์

09.30-15.30

1057 ม.1

ช่องสามหนอ

แก้งคร้อ

ชัยภูมิ

รพ.จัตุรัส

0-4485-1200

ทุกประเภท

จันทร์-ศุกร์

08.30-16.30

9 ม.7

หนองบัวใหญ่

จัตุรัส

ชัยภูมิ

รพ.ชัยภูมิ

0-4481-1005 ต่อ 200

ทุกประเภท

จันทร์-ศุกร์

08.30-16.30

-

ในเมือง

เมือง

ชัยภูมิ

รพ.เนินสง่า

0-4484-6252-3

ทุกประเภท

จันทร์-ศุกร์

08.30-16.30

180 ม.5

หนองฉิม

เนินสง่า

ชัยภูมิ

รพ.บ้านเขว้า

0-4483-9797-8

ทุกประเภท

จันทร์-ศุกร์

08.30-16.30

800 ม.1

บ้านเขว้า

บ้านเขว้า

ชัยภูมิ

รพ.บำเหน็จณรงค์

0-4485-9099, 0-4485-9202

ยาบ้า

พุธ

13.00-16.00

217

บ้านเพชร

บำเนน็จณรงค์

ชัยภูมิ

รพ.ภูเขียว

0-4486-1050

เฮโรอีน ยาบ้า

จันทร์-ศุกร์

08.30-16.30

149 ม4

ผักปัง

ภูเขียว

ชัยภูมิ

รพ.หนองบัวแดง

044-871021, 044-871113

-

-

-

431 ม.2

หนองบัวแดง

หนองบัวแดง

ชัยภูมิ

รพ.เกษตรสมบูรณ์

0-4486-9138,847-451-2

จิตสังคมบำบัด

จันทร์-ศุกร์

08.00-16.00

555 ม.1

บ้านยาง

เกษตรสมบูรณ์

ชัยภูมิ

รพ.บ้านแท่น

0-4488-7013,887-111

จิตสังคมบำบัด

จันทร์-ศุกร์

08.30-16.30

249 ม.3

บ้านแท่น

บ้านแท่น

ชัยภูมิ

รพ.คอนสวรรค์

0-4488-9096,889-022

จิตสังคมบำบัด

จันทร์,พุธ,ศุกร์

13.00-16.30

431 ม.13

คอนสวรรค์

คอนสวรรค์

ชัยภูมิ

รพ.เทพสถิต

0-4485-7111

จิตสังคมบำบัด

จันทร์-ศุกร์

08.00-16.00

864 ม.1

วะตะแบก

เทพสถิต

ชัยภูมิ

รพ.คอนสาร

044-4487-6409

จิตสังคมบำบัด

จันทร์-ศุกร์

08.30-16.30

137 ม.5

ทุ่งนาเสา

คอนสาร

ชัยภูมิ

รพ.หนองบัวระเหว

0-4489-7022

จิตสังคมบำบัด

จันทร์-ศุกร์

08.00-20.00

301 ม.5

หนองบัวระเหว

หนองบัวระเหว

ชัยภูมิ

รพ.ภักดีชุมพล

0-4482-8100 ต่อ 124

เมทาโดน จิตสังคมบำบัด

จันทร์-ศุกร์

08.00-16.00

160 ม.3

จาทอง

ภักดีชุมพล

ชัยภูมิ

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Friday, 08 October 2004 )
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

    SUBSCRIBE

    Join my mailing list to receive updates on the latest blog posts and other things.