อุตรดิตถ์ PDF พิมพ์
Tuesday, 05 October 2004

สถานบำบัดยาเสพติดในจังหวัดอุตรดิตก์

สถานบำบัด

โทรศัพท์

บำบัดรักษา

เปิด

เวลา

ที่อยู่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก

0-5541-2311

ทุกประเภท

จันทร์-ศุกร์

08.30-16.30

102 ม.8

ท่าเสา

เมือง

อุตรดิตถ์

รพ.ท่าปลา

0-5549-9070ล 0-5549-9013, 0-5549-9212-3

ทุกประเภท

จันทร์-ศุกร์

08.30-16.30

139 ม.1

ท่าปลา

ท่าปลา

อุตรดิตถ์

รพ.น้ำปาด

0-5548-1061

ทุกประเภท

จันทร์-ศุกร์

08.30-19.00

15 ม.4

แสนตอ

น้ำปาด

อุตรดิตถ์

รพ.พิชัย

0-5542-1145, 0-55456269

ทุกประเภท

จันทร์-ศุกร์

08.30-16.30

139 ม.1

ในเมือง

พิชัย

อุตรดิตถ์

รพ.ฟากท่า

0-5548-9089ล 0-5548-9116

ทุกประเภท

จันทร์-ศุกร์

08.30-16.30

21 ม.1

ฟากท่า

ฟากท่า

อุตรดิตถ์

รพ.ลับแล

0-5543-1345

เฮโรอีน ยาบ้า

จันทร์-ศุกร์

08.30-16.30

163 ม.2

ชัยจุมพล

ลับแล

อุตรดิตถ์

รพ.อุตรดิตถ์

0-5541-1064 ต่อ 321,322

เมทาโดน,จิตสังคมบำบัด

จันทร์-ศุกร์

08.30-16.30

38

ท่าอิฐ

เมือง

อุตรดิตถ์

รพ.ตรอน

0-5549-137,491-098

จิตสังคมบำบัด

จันทร์-ศุกร์

08.30-16.30

252 ม.2

บ้านแก่ง

ตรอน

อุตรดิตถ์

รพ.บ้านโคก

0-5548-6126

จิตสังคมบำบัด

จันทร์-ศุกร์

08.00-16.00

232 ม.3

บ้านโคก

บ้านโคก

อุตรดิตถ์

รพ.ทองแสนขัน

0-5541-8040

จิตสังคมบำบัด

จันทร์-ศุกร์

13.00-16.30

261 ม.9

บ่อทอง

ทองแสนขัน

อุตรดิตถ์


แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Tuesday, 12 October 2004 )
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

    SUBSCRIBE

    Join my mailing list to receive updates on the latest blog posts and other things.