ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินบำรุง ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา PDF พิมพ์
Tuesday, 14 November 2017
- ประกาศสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี เรื่องเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินบำรุง ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา จำนวน ๑ อัตรา
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินบำรุง
- ประกาศสถาบันบำบัดรักษาฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินด้านสมรรถนะบุคคล
- ประกาศสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี เรื่องผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินบำรุง
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Wednesday, 17 January 2018 )
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

SUBSCRIBE

Join my mailing list to receive updates on the latest blog posts and other things.