แหล่งข้อมูล ข่าวสาร และงานวิจัยยาเสพติด PDF พิมพ์
Friday, 17 September 2004

     ปัจจุบันข้อมูลข่าวสารนับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง หากว่าเราต้องการที่จะค้นคว้าหาข้อมูลให้ได้ตรงตามต้องการและรวดเร็วนั้น ก็จะทำให้เกิดความสะดวกและรวดเร็ว ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์ ปัจจุบัน
    
ดังนั้น แหล่งข้อมูลข่าวสารทางด้านยาเสพติด ที่จะขอแนะนำคือ เว็บไซต์ของสถาบันยาเสพติด ธัญญารักษ์ ซึ่งได้รวบรวมความรู้ ข่าวสาร ข้อมูลสถิติด้านยาเสพติด งานวิจัยด้านยาเสพติด
    
จึงขอเชิญผู้สนใจ เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของสถาบันยาเสพติดธัญญารักษ์ ได้ที่
www.thanyarak.go.th และทางสถาบันยาเสพติดธัญญารักษ์ ได้จัดทำเอกสาร โปสเตอร์ แผ่นพับ ด้านยาเสพติด เพื่อเผยแพร่ให้กับผู้ที่สนใจ ติดต่อขอรับเอกสาร ได้ที่ฝ่ายสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ ได้ในเวลาราชการ โทรศัพท์ 0-2531-0080-8 ต่อ 494 ค่ะ

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Monday, 21 February 2005 )
< ก่อนหน้า

    SUBSCRIBE

    Join my mailing list to receive updates on the latest blog posts and other things.