หน้าแรก

วิทยาลัยนาฎศิลป์สุพรรณบุรี PDF พิมพ์
Monday, 05 July 2010
สถาบันธัญญารักษ์  ยินดีต้อนรับ
               ด้วยวิทยาลัยนาฎศิลป์สุพรรณบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม กำหนดจัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด : กิจกรรม "การทัศนศึกษา ณ สถาบันธัญญารักษ์" มีความประสงค์ขอนำนักศึกษา จำนวน 100 คนพร้อมอาจารย์ จำนวน 6 คน เข้าศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายเรื่องสารเสพติด ในวันที่ 21 กรกฏาคม 2553 เวลา 09.00-12.00 น. กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ กล่าวต้อนรับ บรรยายสรุป เรื่องสารเสพติด
< ก่อนหน้า   ถัดไป >www.thanyarak.go.th, 60 Prachatipat Thanyaburi Pathumthani 12130 Tel 02-5310080-4