หน้าแรก

โครงการอบรมปี 2558
Thursday, 27 November 2014
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Thursday, 27 November 2014 )
การประชุมวิชาการพยาบาลยาเสพติดแห่งชาติครั้งที่ ๖
Thursday, 20 November 2014

 การประชุมวิชาการพยาบาลยาเสพติดแห่งชาติครั้งที่ ๖
เรื่อง พยาบาลยาเสพติด : ก้าวสู่ความเป็นเลิศ
         เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายคนทำงานยาเสพติด วันที่ ๒๖ - ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมเซ็นทารา คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จ.อุดรธานี สมัครภายในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘

* สมัครเข้าร่วมประชุม โดยไม่เสียค่าลงทะเบียน
* รับจำนวนจำกัด เฉพาะผู้สมัคร ๒๐๐ ท่านแรก

กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ
โทรศัพท์ ๐ ๒๕๓๑ ๐๐๘๐-๗ ต่อ ๕๑๔, ๔๒๙ โทรสาร ๐ ๒๙๙๘ ๙๑๗๘

Download

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Thursday, 20 November 2014 )
เปิดรับสมัครหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
Friday, 02 March 2012

 หลักสูตร "พยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด"

Program  of Nursing Specialty in Drug and  Substance  Abuse  Users
รุ่นที่ ๘ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

ระหว่างวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ – ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เพื่อพัฒนาศักยภาพพยาบาลวิชาชีพในการปฏิบัติการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด

กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ
โทรศัพท์ ๐ ๒๕๓๑ ๐๐๘๐-๗ ต่อ ๕๑๔, ๔๙๒ โทรสาร
๐ ๒๙๙๘ ๙๑๗๘

Download

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Monday, 27 October 2014 )
ศึกษาดูงานเวียดนามเหนือ
Tuesday, 16 September 2014
 ศึกษาดูงานเวียดนามเหนือระหว่าง
วันที่ 22-24 กรกฎาคม 2557

         ท่านรองอธิบดีกรมการแพทย์ นพ.ภาสกร ชัยวานิชศิริ    และคณะผู้บริหารกรมการแพทย์ ศึกษาดูงานด้านการบำบัดรักษายาเสพติด ณ ประเทศเวียดนาม โดยดูงานที่ Standing Office on Drugs and Crime ( SODC) หน่วยงานกลางด้านยาเสพติดของเวียดนาม ศูนย์สาธารณสุขป้องกันปราบปราม HIV/ AIDS ซึ่งเป็นศูนย์สาธารณสุขในเมืองฮานอย ให้บริการในการรักษาผู้ติดเชื้อ HIVในพื้นที่เขตลองเบียน และศูนย์บำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดที่ 5 ฮานอย ให้การบำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติดส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วย ฝิ่นและเฮโรอีน  ทั้งระบบสมัครใจและบังคับบำบัด ใช้ระยะเวลาในการบำบัดรักษาประมาณ 2 ปี

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Tuesday, 16 September 2014 )
การอบรมด้านยาเสพติดในภูมิภาคอาเซียน
Tuesday, 09 September 2014

          รองอธิบดีกรมการแพทย์ นพ.ภาสกร ชัยวานิชศิริ เป็นประธานปิดการอบรม และมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในภูมิภาคอาเซียน (Standard training course on drug dependence  treatment and rehabilitation ) ฝึกอบรมตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2557-5 กันยายน 2557 มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 25 คนจาก 9 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา พม่า ลาว เวียดนาม อินโดนีเซีย สิงค์โปร มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และไทย

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Tuesday, 09 September 2014 )
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 หน้าถัดไป > หน้าสุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 1 - 10 จาก 19
www.thanyarak.go.th, 60 Prachatipat Thanyaburi Pathumthani 12130 Tel 02-5310080-4