หน้าแรก

ประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งชาติครั้งที่ ๑๖
Friday, 13 February 2015

ประกาศรายชื่อ
ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งชาติครั้งที่ 16 ปี 2558
“สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ปวงประชาสุขใจ ห่างไกลยาเสพติด”
"Succeed to the Royal Aspiration of
Her Royal Highness Princess Mother :
All People Get Happiness and Free from Drugs"
วันที่ 6-8 กรกฎาคม 2558  ณ ห้องประชุมอิมแพ็คคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์
เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

- หนังสือเชิญประชุม
- กำหนดการประชุมวิชาการครั้งที่ 16
- ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการยาเสพติด
  -
เขตบริการสุขภาพ ที่ 1 เชียงราย น่าน พะเยา แพร่ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง
  - เขตบริการสุขภาพ ที่ 2 ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์
  - เขตบริการสุขภาพ ที่ 3 ชัยนาท กำแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค์ อุทัยธานี
  - เขตบริการสุขภาพ ที่ 4 นนทบุรี ปทุมธานี อยุธยา สระบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง นครนายก
  - เขตบริการสุขภาพ ที่ 5 กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี ประจวบ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร
  - เขตบริการสุขภาพ ที่ 6 ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว สมุทรปราการ จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง
  - เขตบริการสุขภาพ ที่ 7 กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด
  - เขตบริการสุขภาพ ที่ 8 บึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี นครพนม สกลนคร
  - เขตบริการสุขภาพ ที่ 9 ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์
  - เขตบริการสุขภาพ ที่ 10 มุกดาหาร ยโสธร ศรีสะเกษ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
  - เขตบริการสุขภาพ ที่ 11 ชุมพร นครศรีธรรมราช สุราษฏร์ธานี กระบี่ พังงา ภูเก็ต ระนอง
  - เขตบริการสุขภาพ ที่ 12 ตรัง พัทลุง นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา สตูล
  - เขตบริการสุขภาพ กรุงเทพ


*************************************************************************

- รายชื่อผู้รับรางวัลธัญญารักษ์อวอร์ด ประจำปี 2558
- รายชื่อสถานพยาบาลที่รับกิตติกรรมประกาศ (HA ยาเสพติด) 2558
  - ระบบสมัครใจ
  - ระบบต้องโทษ

** ขอความร่วมมือลงทะเบียนเข้ารับรางวัลตั้งแต่เวลา 8.00 น.
** กำหนดการรับรางวัลเปลี่ยนจากเวลา 9.00 - 11.00 น.
    เป็นตั้งแต่เวลา 10.30 -12.00 น.

*************************************************************************
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Thursday, 02 July 2015 )
เปิดรับสมัครหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
Friday, 02 March 2012

 หลักสูตร "พยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด"

Program  of Nursing Specialty in Drug and  Substance  Abuse  Users
รุ่นที่ ๙ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

ระหว่างวันที่ ๑๐ สิงหาคม – ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙ เพื่อพัฒนาศักยภาพพยาบาลวิชาชีพในการปฏิบัติการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด

กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ
โทรศัพท์ ๐ ๒๕๓๑ ๐๐๘๐-๗ ต่อ ๕๑๔, ๔๙๒ โทรสาร
๐ ๒๙๙๘ ๙๑๗๘

Download
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Wednesday, 20 May 2015 )
การสร้างพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
Friday, 17 April 2015
ศาสตราจารย์นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี
ให้ความกรุณาเป็นประธานกิตติมศักดิ์ในการสร้าง
พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี


       วันอังคารที่ 7 เมษายน 2558 เวลา 09.00 น. ศาสตราจารย์นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรีได้ให้ความกรุณาแก่สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี โดยให้นายแพทย์วิโรจน์ วีรชัย ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ เข้าพบ ณ อาคารทำเนียบองคมนตรี ถนนสราญรมย์ กรุงเทพมหานคร ทั้งได้ให้ความเห็นและคำแนะนำในการสร้างพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพร้อมแทนประดิษฐานที่กรม ศิลปากรอนุมัติในเบื้องต้นแล้วและให้การตอบรับเป็นประธานกิตติมศักดิ์ในการสร้างพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในครั้งนี้ด้วย
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Friday, 17 April 2015 )
การประชุมเชิงปฏิบัติการ
Friday, 27 February 2015
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนบทบาทหน้าที่
และแนวทางการกำกับดูแลสถานพยาบาล
ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ  พ.ศ.  ๒๕๒๒
วันที่  ๒๖ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘   ณ ห้องรามอินทรา ๑ โรงแรมหลุยส์ แทเวิร์น

      การจัดประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมบุคลากรจากสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในการอนุญาตจัดตั้ง และควบคุมกำกับดูแล สถานพยาบาลตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแบ่งเป็น ๓ ประเภทคือ สถานพยาบาลภาครัฐ ภาคเอกชน และสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Friday, 27 February 2015 )
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
การอบรมหลักสูตรการบำบัดรักษายาเสพติดแบบสากลระดับพื้นฐาน
Thursday, 12 February 2015
การอบรมหลักสูตรการบำบัดรักษายาเสพติดแบบสากลระดับพื้นฐาน
ระหว่างวันที่ 9  กุมภาพันธ์ – 25 มีนาคม  2558

        ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญที่มีผลกระทบต่อสังคมไทยและประชาคมโลก ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญและดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ซึ่งกรมการแพทย์โดยสถาบันธัญญารักษ์และโรงพยาบาลธัญญารักษ์ภูมิภาคถือเป็นหน่วยงานหลักที่มีบทบาทหน้าที่ด้านการพัฒนาวิชาการการบำบัดรักษายาเสพติด และในโอกาสที่ภูมิภาคเอเชีย ได้รวมตัวเป็นชุมชนหรือประชาคมเดียวกัน ในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) นี้โดยเป้าหมายการดำเนินงานความร่วมมือในหลาย ๆ ด้านและโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  ซึ่งต้องร่วมกันดำเนินการทั้งด้านการป้องกัน การปราบปราม และการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Thursday, 12 February 2015 )
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 หน้าถัดไป > หน้าสุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 1 - 10 จาก 24
www.thanyarak.go.th, 60 Prachatipat Thanyaburi Pathumthani 12130 Tel 02-5310080-4