หน้าแรก

หลักสูตรเวชศาสตร์ฉุกเฉินยาและสารเสพติด
Thursday, 25 August 2016
โครงการฝึกอบรมความร่วมมือระหว่าง
สถานบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี
และคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Friday, 26 August 2016 )
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผู้เยี่ยมสำรวจ
Monday, 22 August 2016

    นายแพทย์วิโรจน์ วีรชัย ผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผู้เยี่ยมสำรวจ (Surveyor) ด้านการพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานบำบัดฟื้นฟูทุกระบบทั่วประเทศ ณ ซาโต เดอ เขาใหญ่ โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559 Download เอกสารประกอบการประชุม
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Wednesday, 24 August 2016 )
อัญเชิญหน่อพระศรีมหาโพธิ์ ณ พุทธคยา
Tuesday, 26 July 2016

        นายแพทย์วิโรจน์  วีรชัย ผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี และคณะ ได้เดินทางไปอัญเชิญหน่อพระศรีมหาโพธิ์ที่สืบหน่อมาจากต้นพระศรีมหาโพธิ์ สถานที่ตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใน พุทธคยา อำเภอคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย ซึ่งเป็นพุทธสังเวชนียสถานที่มีความสำคัญที่สุดของชาวพุทธทั่วโลก ระหว่างวันที่ ๓-๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Tuesday, 26 July 2016 )
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
ตอบทุกปมสงสัย"วัยฮอร์โมน"
Monday, 25 July 2016

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Monday, 25 July 2016 )
www.thanyarak.go.th, 60 Prachatipat Thanyaburi Pathumthani 12130 Tel 02-5310080-4