หน้าแรก

พิธีถวายความอาลัย
Thursday, 20 October 2016
นายแพทย์วิโรจน์ วีรชัย ผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรสถาบันฯ ร่วมพิธีถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ชั้น 1 ตึกอำนวยการ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Thursday, 20 October 2016 )
พิธีเททองหล่อพระ
Tuesday, 04 October 2016
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Friday, 07 October 2016 )
งานเกษียณปี 2559
Tuesday, 04 October 2016
โครงการความร่วมมือ LCDC
Monday, 26 September 2016
        นายแพทย์วิโรจน์  วีรชัย  ผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) และคณะเข้าร่วมโครงการความร่วมมือด้านพัฒนาศักยภาพการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ 21-23 กันยายน 2559 จัดโดย สบยช. โดยได้รับความร่วมมือจาก สำนักงาน ป.ป.ส. (Lao National Commission For Drug Control And Supervision : LCDC ), ศูนย์บำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดสมสะหง่า นครหลวงเวียงจันทร์ และโรงพยาบาลเมืองโพนโฮง แขวงเวียงจันทร์
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Monday, 26 September 2016 )
www.thanyarak.go.th, 60 Prachatipat Thanyaburi Pathumthani 12130 Tel 02-5310080-4