หน้าแรก

Cognitive Behavioral Therapy รุ่นที่ ๒
Friday, 23 June 2017
       การฝึกอบรมหลักสูตรการบำบัดผู้ป่วยที่ใช้สารเสพติดด้วยการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม รุ่นที่ ๒ (Cognitive Behavioral Therapy) ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมชั้น ๕ ตึกอำนวยการ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี
แถลงข่าวธัญญารักษ์มินิมาราธอน ครั้งที่ 19
Monday, 19 June 2017
     วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2560 เวลา11.00 น. ณ ห้องประชุม9 ชั้น 5 ตึกอำนวยการ นายแพทย์อังกูร ภัทรากร รองผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี เป็นประธานในการแถลงข่าวโครงการวิ่งการกุศลธัญญารักษ์มินิมาราธอน ครั้งที่ 19 ประจำปี 2560 ร่วมด้วย คณะผู้บริหาร ผู้แทนจากสถานีตำรวจในเขตพื้นที่ ตัวแทนจากชมรมวิ่งและสื่อมวลชนหลายสำนัก
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Monday, 19 June 2017 )
ประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งชาติครั้งที่ 18
Wednesday, 15 March 2017
 
***********************************************
- ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งชาติ ครั้งที่ 18 ปี 2560 แบ่งตามเขตบริการสุขภาพ/จังหวัด
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Tuesday, 20 June 2017 )
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์
Thursday, 15 June 2017
    นายแพทย์วิโรจน์ วีรชัย ผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี และโรงพยาบาลธัญญารักษ์ภูมิภาค 4.0 ระหว่างวันที่ 14-15มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร
ธัญญารักษ์มินิมาราธอน ครั้งที่ ๑๙
Thursday, 18 May 2017
ขอเชิญวิ่งการกุศลธัญญารักษ์มินิมาราธอน ครั้งที่ ๑๙
ในวันอาทิตย์ที่ ๒๕  มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๖.๐๐ น.
ณ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติฯ

วัตถุประสงค์
เพื่อจัดหาทุนสร้าง“พระพุทธชัยวัฒน์ธัญญารักษ์ราชมหามงคล” ประดิษฐาน ณ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราช
 ชนนี  จัดซื้อเครื่องมือแพทย์ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอาชีพผู้ป่วยยาเสพติดที่รับการบำบัดรักษาระยะฟื้นฟูสมรรถภาพ  รวมทั้งส่งเสริมพลานามัยของข้าราชการและประชาชนทั่วไป
ประเภทการแข่งขัน
ประเภทมินิมาราธอน     ๑๐.๕     กิโลเมตร

 ประเภทมินิมาราธอน          ๕    กิโลเมตร
ค่าสมัคร
ท่านละ ๓๒๐ บาทพร้อมเสื้อที่ระลึก ๑ ตัว
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป - ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๐
แผ่นพับรายละเอียดเพิ่มเติม
ขนาดไซต์เสื้อ

ติดต่อสอบถามได้ที่ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี  จังหวัดปทุมธานี
โทร.  ๐ ๒๕๓๑ ๐๐๘๐ – ๘ ต่อ ๔๙๔,๕๐๕
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Monday, 12 June 2017 )
www.thanyarak.go.th, 60 Prachatipat Thanyaburi Pathumthani 12130 Tel 02-5310080-4